Helbred de syke
Konferanse på Borgen 4-6 Oktober 2019 

Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.
Luk 9:1-2

I Det Nye Testamente ser vi at helbredelse av syke var sentralt i Jesu tjeneste og at Han påla displene sine å “forkynne Guds Rike og helbrede syke”. I misjonsbefalingen i Markus 16 nevnes helbredelse som en naturlig del av det å dele evangeliet: «De skal legge sine hender på syke, og de skal bli friske.» (Mark 16:18b) 

IMG_1425.jpg

Vi lengter selv etter å vokse i frimodighet og se mer frukt i helbredelsestjenesten og se denne tjenesten styrket i menighetene i Nord-Norge. 

Denne konferansen er for kristne som deler noe av vår lengsel og ønsker å bli bedre utrustet til å be for syke og se dem bli helbredet. Og selvfølgelig for deg som selv trenger helbredelse. 

Dette er andre gang vi arrangerer en slik konferanse. Vi tror at for å komme inn i en ny praksis trenger vi stadige små “dytter” framover så vi tror at selv om du har vært på forrige konferanse så vil du få stort utbytte av å komme igjen. Om du ikke fikk med deg forrige konferanse vil du likevel få fullt utbytte av å komme på denne, hver konferanse “står på egne ben”.

Talere på konferansen er Hilde Karine og Øyvind Hæreid. De har lang erfaring i helbredelsestjeneste og fra opplæring av kristne fra en rekke land til å be for syke. De brenner for at det å helbrede i Jesu navn skal bli en del av det normale kristenliv og ser stadig i sin tjeneste at “vanlige kristne” legger sine hender på syke og opplever at mirakler skjer. 

Kom med forventning til Gud! 

Ole André, Hanne og Håvard 

Om talerne 

Hilde Karine og Øyvind Hæreid har i mange år undervist om det å helbrede syke i Jesu navn, på bibelskoler i inn- og utland, på helbredelses-seminarer og helbredelsesmøter  i  Norge, Sverige, Bulgaria, Slovenia, Makedonia, Ukraina, Kypros, Myanmar og India.

De har også drevet med helbredelses tjeneste India, Nepal, Russland og Danmark. Øyvind også i Mongolia og på Filippinene.

De har jevnlig helbredelses-programmer med forbønn for syke på norsk web-tv.

De har også erfaring med helbredelse i kombinasjon med gate-evangelisering,  spesielt i Oslo, men også ande steder i Norge, i Sverige, Danmark, Bulgaria og Slovenia.

Deres visjon:

Å helbrede i Jesu navn skal være en del av det «normale kristenliv» .

Deres hovedmål:

  1. Å utruste Jesu legeme med tro, kraft og autoritet til å helbrede syke.

  2. At mennesker blir frelst og lagt til menigheten - gjennom å kombinere guddommelig helbredelse med evangelisering.

  3. At troende og ikke-troende skal få erfare Jesu kjærlighet gjennom guddommelig helbredelse.

  4. At det skal bli vanlig/naturlig å bli helbredet av kristne.

  5. At Jesus mottar all ære for miraklene.

Praktisk informasjon

Priser 

Konferanse/overnatting/mat alle dager kr. 760
Konferanse og mat (uten overnatting på Borgen) alle dager kr. 600.
Bare konferanseavgift kr. 400 

Overnatting 

Primært vil vi bruke Internatet på Borgen fram til det blir fullt. Kommer du alene kan du bli bedt om å dele rom med noen andre. 

Vi har i tillegg 6 stk hytter på Borgen. Hver hytte har plass til 1-4 stk. De har ikke innlagt vann eller toalett, slik at man bruker Internatet til dusj og vask. 

Hvis man heller vil bo på hotell (eller det blir fullt på Borgen) er det ett alternativ: Lyngskroa Hotell: 

www.lyngskroa.no eller Tel: 77715000 

Påmelding 

Når dere melder dere på så oppgi hvilke måltider dere vil være med på. På søndag vil vi avslutte med en god lunsj kl. 13.45. 

Påmeldingsfrist: 29. September 2019 

Meld deg på til: Ole Andre Moldstad 

Mobil 41 526 950
mail adresse: oleandre.moldstad@uioborgen.no