Bibelen til alle
Troms & finnmark 

Ingen bok har påvirket nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn Bibelen. Derfor har vi satt oss mål om å tilby den gratis til hvert hjem i Norge. Dette er en del av et ønske om å berøre hele Norge med Guds ord i forbindelse med 500-årsjubileet for reformasjonen. Da kom Guds ord til mange av Europas hjem på deres eget språk for første gang, og la grunnlaget for århundrer der kristne verdier har preget samfunnene og livene våre.

Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange nordmenn en uåpnet bok. Vi ønsker å aktualisere Bibelen slik at den oppfattes relevant for mennesker i Norge.

94995a891eb85976ceef360270c05168.jpeg
 
troms-banner.jpg

Vil du være med å gi en gave til Bibelen til alle?

En Bibel koster 40 kr.
10 bibler = 400 kroner
25 bibler = 1000 kroner
50 bibler = 2000 kroner 

Det er to måter å gi på. (Merk BTA)
1. Vipps nr 12108 YWAM Borgen
2. Kontonummer 3000.14.99056

Bibelen til alle troms

Bibelen til alle i Troms er et økumenisk, tverrkirkelig arrangement.
De fleste kristne menigheter i fylket står sammen om utdeling og aktualisering av Bibelen.  Det jobbes også med å sette opp ulike arrangement i de ulike kommunene i etterkant av bibelutdelingen. 
Så langt har Bibelen blitt delt ut i 13 kommuner; Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Lyngen, Skjervøy, Karlsøy, Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Dyrøy. Neste bibel utdeling vil skje i Mai 2020. Har du lyst til å være med å dele ut Bibler, ta gjerne kontakt med oss.

 

Kontakt informasjon:
Epost: info@uioborgen.no
Telefon: 777 14 562
 

 

 

bibelen til alle Finnmark 

map1.png

Oktober 2014 besøkte Ungdom i Oppdrag sammen med lokale menigheter og samarbeidspartnere hvert hjem i Finnmark fylke og tilbød en flott bibel sammen med materiell om hvordan lese den. Målsetningen for ’Bibelen til alle’ er å aktualisere Bibelen, slik at den blir lest av både aktive kirkegjengere og andre. Vi vil utrydde ”bibelfattigdom”. En undersøkelse gjort på forhånd av kampanjen i Finnmark indikerte at 39 % av befolkningen i fylket ikke hadde bibel hjemme. I Finnmark har vi sammen med lokale menigheter delt ut ca. 22 000 bibler. Hvert hjem ble besøkt og tilbudt en bibel. Var ingen hjemme, besøkte vi gjerne hjemmet om igjen, eller la igjen en hilsen med instruks om hva man skulle gjøre for å få en bibel. Opplevelsene var enormt positive. Alle innbyggerne var informert om kampanjen i forkant og flere søkte aktivt etter utdelerne i gatene for å få en bibel. De var redde for at de ville bli oversett eller at de ikke skulle være hjemme når de kom. Å gi bort en bibel som tas imot med glede og takknemlighet opplevdes svært positivt for utdelerne. De ble begeistret over å være med på en slik historisk hendelse med så mye gode tilbakemeldinger.