YWAM Borgen

At Borgen we also offer courses and seminars and different events.
Here are the current possibilities:

 
 
Artboard-1.png

Bibelen til alle                                                

Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange nordmenn en uåpnet bok. Vi ønsker å aktualisere Bibelen slik at den oppfattes relevant for mennesker i Norge. 
Høsten 2018 var det Bibelutdeling i Lenvik kommune på Senja. Våren 2019 blir vi å fortsette i Lenvik kommune på fastlandet.
 

 
 

Helbred de syke 24. - 26. Mai 2019 

Denne konferansen er for kristne som deler noe av vår lengsel og ønsker å bli bedre utrustet til å be for syke og se dem bli helbredet. Og selvfølgelig for deg som selv trenger helbredelse. 

Talere på konferansen er Hilde Karine og Øyvind Hæreid. De har lang erfaring i helbredelsestjeneste og fra opplæring av kristne fra en rekke land til å be for syke. De brenner for at det å helbrede i Jesu navn skal bli en del av det normale kristenliv og ser stadig i sin tjeneste at “vanlige kristne” legger sine hender på syke og opplever at mirakler skjer. 

 
 

B2B Postponed, more info will come

It’s an intensive and fun week, set aside for anyone who wants to have their leadership potential explode into reality! It’s designed for those who have a desire to grow as a leader themselves in order to equip others. Whether you have just completed a DTS or been on staff in a DTS, or on staff in some other capacity, you are welcome. Come to grow, come to go.

 
 

Mission Adventure, Oppdrag Nordkalotten 25 juni-4 juli 2019

Sommeren 2019 blir det tidenes misjonstur til Nordkalotten.
Det kommer ungdommer fra Norge, Sverige, Finland og Russland for å bli bedre kjent med Gud å gjøre Han kjent.
Vi starter med 4 dager på Borgen der vi skal bli kjent med Gud og hverandre før vi reiser ut til forskjellige menigheter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland i 6 dager. Blir du med?

 
Bvk.jpg

Bønn- og vekkelses konferansen 1-4 August 2019

Bønn og vekkelseskonferansen i nord ønsker å være et samlingssted for alt Guds folk på Nordkalotten. Vi kommer sammen for å tilbe Jesus, lytte til Guds Ords forkynnelse og be om at Guds rike skal komme og hans vilje kan skje i Nordområdene. Konferansen arrangeres årlig. Ulike lokale plasser i nord er vertskap og konferansen ble første gang arrangert i Alta i 2000. Konferansen har eget opplegg for både barn og ungdommer.